dnes je 7.12.2023

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 9 Pôsobnosť úraduGarancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 25Garancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 8 Predseda úradu a podpredseda úraduGarancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 43Garancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovaniaGarancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Architekti v roku 2024PodcastGarancia

4.12.2023, Mgr. arch. Nora Vranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:29:52

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obchodná arbitráž v roku 2024PodcastGarancia

27.11.2023, MCIArb a JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:51:27

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákonaGarancia

21.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

BOZP pri duálnom vzdelávaní žiakov (mladistvých)Garancia

21.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

BOZP v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

20.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a dopravné systémyGarancia

16.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Geometrický plán z pohľadu katastra nehnuteľností v roku 2023 - na čo si dať pozorZáznamGarancia

16.11.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:55

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pachová problematika zákona o ochraně ovzdušíGarancia

14.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Manipulace s vodním dílem při povodníchGarancia

7.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Maximálna výška stohovania paliet v roku 2023Garancia

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Legislatívne aspekty - zabránenie proti zneužitiu pracovného prostriedku neoprávnenou osobou v roku 2023Garancia

30.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 28 Obstarávanie územnoplánovacích podkladovGarancia

30.10.2023, JUDr. Peter kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 27 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

30.10.2023, JUDr. Peter kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 33 Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácieGarancia

30.10.2023, JUDr. Peter kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 26 Všeobecné ustanovenieGarancia

30.10.2023, JUDr. Peter kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územná samospráva obec a BOZPGarancia

27.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vedenie evidencie o prevádzke motorového vozidla v praxi z pohľadu BOZPGarancia

26.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podmienky na vydanie a zánik oprávnenia na výchovu a vzdelávanieGarancia

25.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a jejich dodatečné povoleníGarancia

24.10.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 36 Prerokovanie návrhu stavebného zámeruGarancia

20.10.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 40 Projekt stavbyGarancia

20.10.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 45 Priebeh kolaudácie stavbyGarancia

20.10.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 38 Rozhodnutie o povolení stavbyGarancia

20.10.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 62 - Splnomocňovacie ustanoveniaGarancia

20.10.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 41 Overenie projektu stavbyGarancia

20.10.2023, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Občanskoprávní námitkyGarancia

17.10.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řáduGarancia

10.10.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023Garancia

29.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Garancia

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmena stavby počas realizácieGarancia

28.9.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Opatrenia pri používaní diizokyanátovGarancia

27.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vybrané problémy účastníctva v konaniach podľa nového zákona o výstavbeGarancia

27.9.2023, Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zástupce veřejnostiGarancia

26.9.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

BOZP pri dobrovoľníckych aktivitáchGarancia

26.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územnoplánovacia dokumentácia a jej stupne podľa zákona o územnom plánovaníGarancia

26.9.2023, JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Posúdenie rizík a opatrenia pre home officeGarancia

25.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Osobitné podmienky susedného pozemku a susednej stavbyGarancia

25.9.2023, Mgr. Laura Bugajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ÚvodníkGarancia

25.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ČlánkyGarancia

25.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

3D tisk staveb 06: Zajímavé 3D tištěné objektyGarancia

19.9.2023, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus