dnes je 30.6.2022

Komentár k stavebnému zákonu § 105 PriestupkyArchív

7.6.2021, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

4.6.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenieArchív

2.6.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 57 Ohlásenie stavebnému úraduArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie staviebArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 54 - § 56 Stavby, ich zmeny a udržiavacie práceArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadkuArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 98 - § 104Archív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 121 Vojenské a iné stavebné úradyArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov PhD., JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutiaArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadkuArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov. JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142g Prechodné ustanoveniaArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníkaArchív

28.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníkaArchív

22.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta podľa Obchodného zákonníkaArchív

15.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníkaArchív

11.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Komentár k stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konaniaArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46 ProjektantArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46d Stavebný technikArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 23 Návrh územného plánu zónyArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 12 Územný plán zónyArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 43a - Členenie staviebArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 34 - Účastníci územného konaniaArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 5 Územný generelArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 43h Stavebný pozemokArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 4 Urbanistická štúdiaArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovaniaArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD. , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 29 - § 31Archív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 13 - Záväzná časť a smerná časť územnoplánovacej dokumentácieArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 43b - Bytové budovyArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 75 - § 75aArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 1Archív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46b Stavebný dozorArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 37 - §38a Podklady územného rozhodnutiaArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutiaArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 33 PríslušnosťArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 11 Územný plán obceArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 19 - § 19a Náklady na obstaranieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 48 - § 53 Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 47 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD. , JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Komentár k stavebnému zákonu § 58 - § 58a Žiadosť o stavebné povolenieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Komentár k stavebnému zákonu § 45- Vybrané činnosti vo výstavbeArchív

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46c Geodet a kartograf stavbyArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 85 Zmena v užívaní stavbyArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus