dnes je 26.1.2021

Najnovšie

Certifikované budovy sú už vo všetkých kategóriách na SlovenskuGarancia

22.1.2021, Zdroj: SITA

Počet certifikovaných udržateľných budov na Slovensku z roka na rok rastie. Slovensko sa aktuálne môže pochváliť aj budovami s najvyššou úrovňou certifikácií, akými sú Leed Platinum a Breeam Outstanding. Počet certifikovaných udržateľných budov na Slovensku ...

Vláda odsúhlasila pravidlá pre testovanie vo firmáchGarancia

22.1.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 vo firmách bude dobrovoľné, budú sa ho môcť zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci a štát zaplatí za každého otestovaného 3,50 eura. Zhrnul základné pravidlá manuálu pre zamestnávateľov ...

ÚvodníkGarancia

21.1.2021, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle on-line časopisu Bezpečnosť práce Vám prinášame články venované BOZP pri prevádzke skladov a skladovaní. Vedeli ste napríklad, že? Nepochybne, jeden z  najdôležitejších elementov  akéhokoľvek skladu, ...

ČlánkyGarancia

21.1.2021, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Únikové cesty v skladoch a v logistikeGarancia

21.1.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úniková cesta  je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v sklade alebo logistike, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo skladových priestorov ohrozených požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. ...

Poškodenia regálov - pravidelné kontroly poškodenia regálov z hľadiska BOZPGarancia

21.1.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné požiadavky na bezpečnosť v prípade regálov a skladovania sú uvedené vo vyhláške: SÚBP č. 59/l982 Zb., konkrétne § 232, STN 26 9030:1993-12, STN 26 9600 - Nepremiestniteľné konzolové a priečkové regály obsluhované strojné parametre, STN ...

Nedodržanie bezpečnosti v logistikeGarancia

21.1.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Logistický sklad je plný pohybu manipulačnej techniky, ľudí a tovaru. Aby bolo možné tovar optimálne uchovávať alebo prepravovať, je nutné zvýšiť sledovanie rizík. Ako zaistiť bezpečnosť tovaru a aké sú hlavné rizikové faktory v logistickom ...

Bezpečnostné prvky v skladochGarancia

21.1.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kľúčový faktor bezpečnosti: pravidelná kontrola kovových regálov. Nepochybne, jeden z  najdôležitejších elementov  akéhokoľvek skladu, ktorý môže zamestnancov vystaviť do nebezpečnej situácie, ak nie sú v dobrom stave, sú kovové regály, pretože ...

Zrkadlá ako bezpečnostný prvok pri orientáciiGarancia

21.1.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akýkoľvek priestor, v ktorom skladujete tovar, si vyžaduje spoľahlivé bezpečnostné prvky, ktoré napomôžu Vašim zamestnancom pri orientácii vo výrobnej hale či priemyselných skladoch. Jedným z takýchto prvkov sú bezpečnostné dopravné zrkadlá. ...

Investície do obnovy budov do roku 2030 by mali byť vo výške 13,2 miliardy eurGarancia

21.1.2021, Zdroj: SITA

Investície do obnovy verejných aj súkromných budov do roku 2030 by mali byť vo výške 13,2 miliardy eur. Vyplýva to z dlhodobej stratégie obnovy fondu budov z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktorú dnes schválila vláda. Investície do obnovy verejných aj ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

15.2.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 29.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Vývoj rekodifikácie stavebného práva na Slovensku

Lektor: JUDr. Milan Sklenár

Dátum: 26.2.2021

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA