dnes je 27.10.2020

Najnovšie

Nariadenie vlády, ktoré sa týka doručovania poštových zásielokGarancia

23.10.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 21.20.2020 schválila Vláda SR Nariadenie vlády, na základe ktorého sa vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, ktoré sa týka doručovania ...

Minimálna mzda sa od 1. januára 2021 zvýši na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancovGarancia

22.10.2020, Zdroj: SITA

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu ...

Vznik ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pomôže stavebníctvu, tvrdí väčšina stavebných firiemGarancia

22.10.2020, Zdroj: SITA

Vznik Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude mať prínos pre stavebný sektor. Kým presvedčených je o tom 20 % stavebných spoločností, tak čiastočne si to myslí 48 % opýtaných firiem. Vznik Ministerstva investícií, ...

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 10. 2020Garancia

21.10.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda v roku 2019 schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  513/1991 Zb.  - Obchodný zákonník - v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony okrem iného aj zákon o účtovníctve.  Novela ...

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Garancia

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonom č.  390/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č.  390/2019 Z. z. “),  došlo s účinnosťou od 1. 10. ...

Minimálne mzdové nároky 2021Garancia

21.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka minimálnej mzdy je spojená s otázkou minimálnych mzdových nárokov, ktoré sa odvíjajú od násobkov minimálnej mzdy. Minimálnu mzdu je možné poskytovať len zamestnancom, ktorí pracujú na pracovnom mieste v prvom stupni. Pracovné ...

Mzdové zvýhodnenia v roku 2021Garancia

21.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonom č.  375/2019 Z. z. , ktorým sa menil a dopĺňal zákon č.  663/2007 Z. z.  o minimálnej mzde a ktorým sa menil zákon č.  311/2001 Z. z.  Zákonník práce, došlo k zmene právnej úpravy stanovenia minimálnej mzdy v ďalších rokoch. ...

Konateľ a majetkové vzťahy s. r. o.Garancia

21.10.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť za porušenie záväzkov Podľa legálnej definície je spoločnosť s ručením obmedzeným spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Jedným zo základných znakov s. r. o. ...

Princíp ekonomických pyramídových modelovGarancia

21.10.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedným z významných prístupov pri analýze rozhodujúcich parametrov ekonomickej pozície firmy je použitie pyramídových modelov ( rozkladov ). Ich cieľom je kvantifikácia faktorov, ktoré sú súčasťou modelu a umožňujú poznať mieru ich vplyvu ...

V sektore stavebníctva ubudlo za sedem mesiacov až 5-tisíc živnostíGarancia

21.10.2020, Zdroj: SITA

Pandémia výrazne zasiahla živnostníkov v stavebníctve a finančných službách. Za prvých sedem mesiacov tohto roka zrušilo svoje živnostenské podnikanie celkovo 28 248 Slovákov, pričom v sektore stavebníctva ubudlo vyše 5-tisíc živností. Vo finančno- ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prácGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová Oddiel 5 POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ § 71 (1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

5.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

11.11.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

12.11.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

12.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

18.11.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Požiarna ochrana v administratívnych budovách

Lektor: Mgr. Kristina Iudita Kmety

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 15:30 - 16:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA