dnes je 13.11.2019
Najnovšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa novely zákona o odpadoch od 1.7.2020Garancia

8.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona o odpadoch, ktorá prinesie zmeny aj v oblasti nakladania so stavebným odpadom. Od 1. 7. 2020 nastanú zmeny konkrétne v nakladaní so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných ...

Nový stavebný zákon by mal zamedziť budúcim čiernym stavbám, informoval štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavbyGarancia

6.11.2019, Zdroj: SITA

Návrh nového zákona o výstavbe (stavebný zákon) by mal zamedziť budúcim tzv. čiernym stavbám, čiže stavbám bez povolenia. Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Peter Ďurček (SNS) informoval, že ambíciou rezortu bolo uzákoniť také znenie, ...

Výkup elektroodpadu a vážiaceho systému odpadu od 1. júla 2020 a 1. januára 2023Garancia

4.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1. júla 2020 sa výrazným spôsobom dotkne § 16 , ktorý je zameraný na zber odpadu a výkupu odpadu. Konkrétne sa jedná o 2 právne úpravy. 1. Právna úprava - výnimka pri výkupe elektroodpadu Prvá ...

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmetyGarancia

31.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohľadu daňového musia byť pre účely uznania nákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o  ...

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020Garancia

31.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. ...

Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve obstarala auto v roku 2017 - uplatnila si odpis aj náklady v roku 2017 aj v roku 2018 a v máji roku 2019 auto odpredala - zostatková hodnota MV v roku 2018 bola 2 500 €, v roku 2019 odpredaj za 1 500 € - ...

Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť má fakturovať prenájom výdajného automatu do Českej republiky. Výdajný automat máme zaradený v našom hmotnom majetku a bude dodaný do Českej republiky. Faktúra za prenájom bude v mesačných intervaloch a bez DPH. Vyplýva z ...

Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obraciame sa na Vás s otázkou, ako máme rozumieť splatnosti faktúr za potraviny v zmysle zákona č. 91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujeme a predávame ...

Štát zápasí s nedostatkom absolventov technických odborov, doplácajú na to firmy

31.10.2019, Zdroj: CEEC Research

Odborné školy zápasia s nedostatkom záujemcov o technické vzdelanie a táto situácia sa prepisuje aj do fungovania projektových spoločností v Slovenskej republike, ktoré majú vyťažené kapacity (priemerná aktuálna vyťaženosť je 94 percent) a zároveň je obťažné ...

Škoda na pokladničnej pohotovostiGarancia

29.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z právneho pohľadu možno škodu definovať ako majetkovú ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a ktorá je objektívne vyjadriteľná peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Zákon o účtovníctve definuje pojem ”škoda“ ako neodstrániteľné ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladať 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

24.10.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

21.11.2019, Žilina
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA