dnes je 16.4.2024

Input:

Obsah

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Obsah

Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou

Zmluvné zabezpečenie stavebného dozoru

Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektu

Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení, vydaných pre výstavbu

Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácie

Sledovanie stavebného denníka

Účasť na kolaudačnom konaní