dnes je 30.6.2022

Input:

Změna územního plánu - časový a finanční aspekt, možná úskalí

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7 Změna územního plánu – časový a finanční aspekt, možná úskalí

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Je známo, že právní úprava územního plánování je poměrně složitá a jednotlivé procesy jsou ne vždy zcela přehledné. Od 1. 1. 2018 navíc k tradičnímu postupu pořizování změn územního plánu, který kopíruje postup pořízení územního plánu jako takového, přistoupil i tzv. zkrácený postup pořizování změn, který zákon předpokládá u méně významných změn nevyžadujících variantní řešení.

Na změnu územního plánu pořizovanou standardním postupem je nutno aplikovat co do jejího rozsahu stejná procesní pravidla, jako při pořizování územního plánu nového (§ 44 a násl. zákona č. 183/2006 Sb.). Pořízení změny územního plánu má tedy všechny zákonem předpokládané etapy, jako je zadání, společné jednání i veřejné projednání návrhu. V každé etapě zákon