dnes je 14.6.2024

Input:

Výkon veřejné správy

30.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1 Výkon veřejné správy

JUDr. František Nováček, DESS

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Výkon veřejné správy je upraven v ustanoveních SZ§ 4 – 17 včetně novely stavebního zákona. Tato část zákona doznala změny již v předchozí úpravě č. 183/2006 Sb. a dílčí změny přináší i novela č. 225/2017 Sb.

Úvodní ustanovení SZ§ 4 odst. 1 zavazuje orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívat zjednodušující postupy a postupovat tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.” Zde je třeba se vrátit k předchozím ustanovením novely a to k § 2 odst. 8 a 9 SZ, které definují, co je rozumí