Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Vzor – Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá

Ing. Vasil Ivanov, PhD.

Stiahnuť vzor
Denné záznamy:
Zápis zhotoviteľa 
List č. Dátum
Dátum 

Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky
v module D-E a o povolenie na betonáž.

Stavbyvedúci: ..........................................
(meno a podpis)

Zápis technického dozoru objednávateľa

Dátum

Na základe výzvy zhotoviteľa zo dňa 09.06.2002 sa uskutočnila
v dňoch 09. – 10.06.2002 kontrola spodnej a hornej výstuže základovej
oceľobetónovej dosky v module D-E. Kontrolnej prehliadky sa zúčastnili:

Stavbyvedúci: ..........................................
(meno a podpis)

Technický dozor: ..........................................
(meno a podpis)

V uvedenom úseku bola vykonaná kontrola výstuže a jej uloženia s následovným záverom:

  1. Horná výstuž je zostavená z prvkov podľa realizačného projektu.
    Výstuž je uložená v súlade s realizačným projektom.

  2. Spodná výstuž je zostavená z prvkov podľa realizačného projektu.
    Výstuž je uložená v súlade s realizačným projektom.

  3. Pracovné škáry sú opatrené XYPEXOM, je potrebné vyčistiť pracovné škáry.

Na základe vykonanej kontroly nepovoľujem betonáž základovej dosky.

Po odstránení uvedených nedostatkov žiadam opätovne prizvať technický

dozor objednávateľa na kontrolu.

Technický dozor: ..........................................
(meno a podpis)

Denné záznamy:
Zápis zhotoviteľa 
List č. Dátum
Dátum 

Žiadam o opätovné vykonanie kontroly výstuže základovej

oceľobetónovej dosky v module D-E a o povolenie na betonáž.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: