dnes je 5.3.2024

Input:

Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci - regulační plán a územní studie

27.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.19 Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci – regulační plán a územní studie

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V zásadách územního rozvoje a územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením regulačního plánu. V územním plánu lze využití území také zpracováním územní studie nebo uzavřením smlouvy s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem (tzv. dohoda o parcelaci).

V následujícím textu bude pojednáno o základních principech a východiscích právní úpravy územní studie a regulačního plánu, coby podmínek pro rozhodování v území. Tématu dohody o parcelaci bude věnován samostatný článek, neboť se jedná o institut, který je pro svou soukromoprávní povahu zcela odlišný.

Regulační plán je upraven v § 61 a