dnes je 5.3.2024

Input:

Usnesení o projednání záměru v územním řízení - vzor

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.2 Usnesení o projednání záměru v územním řízení - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Usnesení o projednání záměru v územním řízení – VZOR

ÚŘAD …………… (obce, města, městské části)

odbor …………. (název)

…………………………....………. (adresa úřadu)

Sp. zn. ......................... V ......................... dne …..........……….

USNESENÍ

Městský (obecní, krajský) úřad …….……….…., odbor ………...…., jako stavební úřad příslušný podle SZ§ 13 odst. 1 písm. … zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 stavebního zákona žádost o územní souhlas pro záměr (stavbu) …………………....….. (označení záměru/stavby) na pozemku č. parc. ……..... v katastrálním území …………...…… (adresa, obec), které podal ………………. (jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa), dne …..…..,

a na základě tohoto