dnes je 27.2.2021

Input:

Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracovisko

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.5 Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracovisko

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vo svete práce, ktorý je vážne poznačený súčasnou pandémiou, musia zamestnávatelia a zamestnanci zavádzať nové postupy a prax, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19 na pracovisku. Hoci očkovanie časom povedie k uvoľneniu opatrení, nie je jasné, v akom rozsahu alebo kedy sa „normálne” pracovné činnosti obnovia.

S cieľom poskytnúť praktickú podporu na prispôsobenie práce novým okolnostiam a prispieť tým k zastaveniu šírenia ochorenia COVID-19, agentúra EU-OSHA nedávno vydala revíziu usmernení EÚ týkajúcich sa BOZP, ktoré boli zverejnené v minulom roku.

Cieľom týchto nezáväzných usmernení je pomôcť zamestnávateľom a pracovníkom zachovať bezpečnosť a zdravie v pracovnom prostredí, čo sa výrazne zmenilo v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poskytujú odporúčania k:

 1. Posudzovaniu rizík a príslušným opatreniam:
  • - minimalizácia vystaveniu ochoreniu COVID-19,
  • - pokračovanie v práci po období zatvorenia,
  • - vyrovnávanie sa s vysokou mierou absencie,
  • - manažment pracovníkov pracujúcich z domu.
 2. Zapojeniu pracovníkov.
 3. Starostlivosti o pracovníkov, ktorí ochoreli.
 4. Plánovaniu a poučeniu pre budúcnosť.
 5. Udržiavaniu dobrej informovanosti.
 6. Informácie pre sektory a povolania.

Tieto usmernenia zahŕňajú príklady