dnes je 30.6.2022

Input:

Účast a námitky dotčených osob při umisťování záměrů

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8 Účast a námitky dotčených osob při umisťování záměrů

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Režimů pro umístění záměrů, upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. několik, přičemž některé probíhají formou správního řízení, a ostatní jsou postupem podle části čtvrté správního řádu a jejich výsledkem je tzv. souhlas. Každý z těchto procesů má samostatně vymezený rámec účasti tzv. dotčených osob.

Co se týče umisťování staveb, základním režimem je územním řízení. Okruh účastníků územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona, podle kterého jsou vedle žadatele a obce účastníky řízení také vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické (nebo jiné věcné) právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno. V souvislosti s tímto vymezením bylo předmětem odborných