dnes je 18.4.2024

Input:

Typické příklady řešení obvodových drenáží

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.6.1 Typické příklady řešení obvodových drenáží

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Získání informací pro optimální návrh systému hydroizolační ochrany včetně správné drenáže je technicky i finančně náročné. Proto byly pro tzv. jednoduché případy sestaveny zjednodušené zásady návrhu obvodové drenáže suterénu.

Jednoduchý případ řešení

Za jednoduchý případ je považována nová stavba (tj. stavba, u které bylo rozhodnuto o zřízení drenáže před zahájením stavby) nebo stará stavba (tj. stavba, u které bylo rozhodnuto o zřízení drenáže po dokončení objektu) s 1 podzemním podlažím běžné konstrukční výšky provedeným v celém půdorysném rozsahu nadzemních pater objektu, která splňuje podmínky uvedené v následující tabulce.

Hloubka nejnižší základové spáry objektu pod úrovní terénu  do 3,5 m  
Délka vedení drénu mezi nejvyšším a nejnižším místem  do 60 m