dnes je 14.6.2024

Input:

Měření a regulace (MaR)

13.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.4 Měření a regulace (MaR)

V současné době hýbe světem snaha o co možná největší úspory energií všeho druhu. Protože zařízení pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení spotřebovávají veliké množství energie (odhadem až 30 %), musí být vybaveny systémem pro měření a regulaci (MaR) odpovídající kvality. Jak už název oboru napovídá, jde o systém, který dokáže udržet předem stanovené (naprogramované) parametry zařízení tak, že porovná naměřenou hodnotu určité veličiny s hodnotou uloženou do paměti a v případě odchylky nad stanovenou mez ji pomocí zásahu akčního členu upraví. Přestože je MaR oborem elektrotechnickým, je důležitá spolupráce s topenářem. Oba potom realizují požadavky investora, který ve svém zadání určí, jak vysoký standard má systém splňovat.

MaR je pak součástí tzv. řídicího systému. Pro jeho vlastnosti se pro budovy se zabudovaným řídicím systémem zavedl pojem „inteligentní budova“. Základní řídicí systémy