dnes je 19.7.2024

Input:

Prvky vytápěcího systému

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.2 Prvky vytápěcího systému

Každé vytápěcí zařízení obsahuje zdroj tepla, tj. zařízení, ve kterém se získává teplo (např. lokální topidla, kotelny, teplárny, kogenerační jednotky, výměníky tepla, tepelná čerpadla, palivové články nebo sluneční kolektory), zařízení pro rozvod a koncové zařízení – tj. spotřebiče tepla, které jsou určeny pro vytápění jednotlivých místností a zařízení pro měření a regulaci (MaR).

Lokální topidla

Lokální topidla mohou mít funkci dekorativní, popříp. doplňkovou, a spalují většinou pevná paliva, plyn (např. krby), méně často pak lehký topný olej. Mezi lokální topidla jsou zařazeny i tmavé a světlé zářiče, používané k temperování nebo vytápění halových objektů. Při odstavení z provozu není třeba provádět žádná další opatření (např. vypouštění topné vody), takže se hodí k občasnému provozu.

Grafické znázornění průběhu teplot teplovzdušného a sálavého vytápění

Kotle

Základním zdrojem tepla pro