dnes je 5.3.2024

Input:

Správne delikty na úseku výstavby

4.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.2 Správne delikty na úseku výstavby

JUDr. Lukáš Jančát

Riadne plnenie povinnosti zo strany fyzických osôb a právnických osôb ako adresátov verejnej správy je nevyhnutným predpokladom pre bezporuchový výkon verejnej správy aj na úseku stavebného poriadku. V prípade, ak si však fyzické osoby a právnické osoby svoje povinnosti riadne neplnia, je nevyhnutné, aby príslušné orgány ako vykonávatelia verejnej správy disponovali zákonnými prostriedkami, ktorými dokážu bezporuchový výkon verejnej správy na tomto úseku nastoliť. Kľúčovým zákonným nástrojom pre zosúladenie správania fyzických osôb a právnických osôb so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a zabezpečenia tak bezporuchového výkonu verejnej správy na úseku stavebného poriadku je inštitút zodpovednosti za správne delikty. Uvedený inštitút