dnes je 14.6.2024

Input:

Právní režim v území se zrušenou částí územně plánovací dokumentace

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.34 Právní režim v území se zrušenou částí územně plánovací dokumentace

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Územně plánovací dokumentace dle stávajícího stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní a regulační plán, je vydávána formou opatření obecné povahy. To je přezkoumatelné jak nadřízeným správním orgánem v přezkumném řízení podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tak i soudem v režimu soudního řádu správního. Lhůta pro vydání rozhodnutí v přezkumném řízení, příp. pro podání žaloby k soudu činí 1 rok od nabytí účinnosti. Nadřízený správní orgán vede přezkumné řízení z moci úřední, a pokud shledá, že opatření obecné povahy trpí zásadním rozporem s právními předpisy, zruší je celé, vyjma případů, kdy charakter zjištěné vady umožňuje zrušit pouze jeho část.