dnes je 5.3.2024

Input:

Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZOR

11.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.2.1 Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZOR

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

(Označení správního orgánu)………………………………………………………………………...

č.j. …...../ ………...…. V ………………….. dne ……………………..

(Podezřelý z přestupku)

……………………………….

(jméno, příjmení/název právnické osoby)

……………………………….

(funkce)

……………………………….

(Adresa pro doručování)

Oznámení o zahájení správního řízení o přestupku

Vážený (-á) pane (paní),

oznamujeme Vám podle ustanovení § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, že …………………………………. ………..(název správního orgánu) zahajuje (společné) správní řízení o projednání přestupku, kterého jste se dopustil podle ustanovení § …, odst. …, článek ….. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jehož jste účastníkem.