dnes je 28.3.2023

Input:

Prehľad zmien v problematike BOZP od 1. januára 2023

20.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.1 Prehľad zmien v problematike BOZP od 1. januára 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Od 1. januára 2023 vstúpili do účinnosti viaceré zmeny pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej aj ako „BOZP”) regulované v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Možno zvýrazniť, že k zamestnávateľom prichádza niekoľko fundamentálnych premien doterajších povinností zákona i viacero precizovaní jeho textu. Ďalej možno uviesť, že v ďalších novinkách sa odzrkadľujú aktuálne praktické skúsenosti z uplatňovania súčasného znenia zákona o BOZP.

Novela bola vykonaná zákonom č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ten do