dnes je 16.4.2024

Input:

Postavenie autorského dozoru pri realizácii stavby v roku 2018

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.3 Postavenie autorského dozoru pri realizácii stavby v roku 2018

JUDr. Martina Jenčová

V ust. § 46d Stavebného zákona sa stretávame aj s pojmom „autorský dozor”. Stavebný zákon v tomto ustanovení vymedzuje, že do stavebného denníka sa zapisujú aj skutočnosti, ktoré sa týkajú autorského dozoru, ďalej sa však tomuto pojmu nevenuje ani ho nedefinuje. Je preto potrebné nahliadnuť do ustanovení Autorizačného zákona (Zákon č. 138/1992 Zb. v platnom znení).

V zmysle tohto osobitného predpisu môžu vykonávať autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb a interiérov architekti a inžinieri (majú sa na mysli inžinieri pre stavebné konštrukcie ako aj inžinieri pre technické, technologické a energetické vyhotovovanie stavieb). Dohľad môžu vykonávať po tom, ako bola projektová dokumentácia schválená. Jednoducho povedané, ak architekt alebo vyššie uvedený inžinier vypracoval