dnes je 14.6.2024

Input:

Oboznamovanie zamestnancov s BOZP

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.2.1 Oboznamovanie zamestnancov s BOZP

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Podľa paragrafu 7, Zákona č. 124/2006 Z. z., týka sa perióda opakovaného oboznamovania 1x3 roky aj napr. obsluhy motorových vozíkov alebo zváračov o čom bližšie pojednávajú STN? IP sa väčšinou odvolávajú na paragraf 38, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. pričom ale tento odsek hovorí len o spôsoboch a postupoch určených v technických normách, nie o periódach.

Odpoveď:

Odpoveď dám v tabuľke LEHOTNÍK - OBOZNAMOVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV V OBLASTI BOZP:

Popis činnosti  Spôsob oboznámenia, odbornej prípravy  Lehota  Predpis  
Obsluha motorových vozíkov   Opakované oboznámenie obsluhy motorových vozíkov
   
3r  STN 26 8805, čl. 5.3.4  
Obsluha motorových vozíkov   Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov   5r  STN 26 8805, čl. 5.6.1