dnes je 29.5.2023

Input:

Legislativní souhrn: Stavební výrobky

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.73 Legislativní souhrn: Stavební výrobky

Úřad pro publikace Evropské unie

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 305/2011 harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

  • Jeho cílem je lepší fungování jednotného trhu a zlepšení volného pohybu stavebních výrobků v Evropské unii (EU) tím, že stanovuje jednotná pravidla pro uvádění těchto výrobků na trh a že poskytuje společný technický jazyk pro posuzování vlastností stavebních výrobků.

  • Takto nařízení umožňuje členským státům EU též zajistit bezpečnost staveb.

  • Pozměňující nařízení (EU) 2019/1020 dále posiluje dozor nad trhem s cílem zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné a v souladu s právními předpisy EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • Nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

  • Stanoví metody a kritéria pro posuzování a vyjadřování