dnes je 2.10.2023

Input:

Kvalita prostředí

15.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.24 Kvalita prostředí

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podle § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. je v územním řízení posuzován mimo jiné soulad záměru s obecnými požadavky na využívání území. Toto kritérium se uplatní i v jiných postupech upravených ve stavebním zákoně, při kterých dochází k umístění záměru.

Jedním z obecných požadavků na využívání území je požadavek na zachování kvality prostředí, který je posuzován v rámci obecného požadavku na vzájemné odstupy staveb (§ 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). Dřívější právní úprava užívala v této souvislosti pojem „pohoda bydlení”, ten však byl posléze nahrazen právě „kvalitou prostředí”, která má obecnější význam a tedy i širší uplatnění. Co se výkladu týče, praxe vychází i z dřívější judikatury k pojmu „pohoda bydlení”.

Podle § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. musí