dnes je 14.6.2024

Input:

Povinnosti stavebníka

18.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.21 Povinnosti stavebníka

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Při jakékoliv stavební činnosti bez ohledu na to, na základě jakého povolení či oprávnění k takovéto činnosti dochází, je třeba mít vždy na paměti obecné povinnosti stavebníka upravené v § 152 zákona č. 183/2006 Sb. Porušení těchto povinností může být kvalifikováno jako přestupek, který může být příslušným stavebním úřadem sankcionován pokutou.

Stavebníka stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. definuje v úvodních ustanoveních jako osobu, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osobu, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí (ať už neoprávněně, či oprávněně v případě stavby, která pro svou realizaci povolení ani ohlášení nevyžaduje), pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci