dnes je 13.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 62 - Splnomocňovacie ustanovenia

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 62 - Splnomocňovacie ustanovenia

JUDr. Ivan Syrový, PhD.; Mgr. Ivan Poruban

§ 62

Splnomocňovacie ustanovenia


(1) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) náležitosti jednotlivých druhov podaní,

b) podrobnosti o členení stavieb,

c) podrobnosti o druhoch, obsahu a forme dokumentácie stavby vrátane podrobností o spôsobe prerokovania návrhu stavebného zámeru, vyhodnotenia pripomienkového konania, správe z prerokovania návrhu stavebného zámeru a priebehu kolaudácie,

d) všeobecné technické požiadavky na výstavbu a požiadavky na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb, vrátane požiadaviek na prevádzku staveniska,

e) podrobnosti o postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe v spolupráci