dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 36 Prerokovanie návrhu stavebného zámeru

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.37 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 36 Prerokovanie návrhu stavebného zámeru

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

§ 36

Prerokovanie návrhu stavebného zámeru


(1) Stavebník alebo ním poverený projektant je povinný doručiť prostredníctvom informačného systému návrh stavebného zámeru

a) obci, na ktorej území sa majú uskutočniť stavebné práce, na účel získania záväzného stanoviska, či je návrh stavebného zámeru v súlade s územným plánom obce, na území hlavného mesta Bratislava mestu alebo mestskej časti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,

b) samosprávnemu kraju, v ktorého územnom obvode sa majú uskutočniť stavebné práce, na účel získania záväzného stanoviska, či je návrh stavebného zámeru v súlade s Koncepciou územného rozvoja regiónu, ak obec