dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 25

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 25

JUDr. Peter Kotvan

§ 25


(1) Zriaďuje sa informačný systém ako nadrezortný informačný systém verejnej správy, určený na plnenie úloh územného plánovania podľa tohto zákona a plnenie úloh vo výstavbe podľa zákona o výstavbe.

(2) Verejná časť informačného systému je dostupná prostredníctvom webového sídla úradu a obsahuje územnoplánovaciu dokumentáciu, informácie o území poskytnuté orgánmi územného plánovania na zverejnenie, rozhodnutia a záväzné stanoviská orgánov územného plánovania a vybrané údaje rozhodnutí a opatrení stavebných úradov.

(3) Neverejná časť informačného systému obsahuje nástroje a funkcionality potrebné na vykonávanie a spracovanie činností územného plánovania podľa tohto zákona a na konanie o výstavbe a výkon štátneho stavebného dohľadu podľa zákona o výstavbe oprávnenými osobami v rozsahu im