dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 2 Územné plánovanie

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 2 Územné plánovanie

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 2

Územné plánovanie


Územným plánovaním je súbor činností, ktorými sa určuje a reguluje priestorové usporiadanie územia, funkčné využívanie územia a zabezpečuje sa udržateľný územný rozvoj za podmienok dodržania ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ochrany historického a kultúrneho dedičstva a ochrany verejného zdravia, obrany štátu, bezpečnosti štátu, hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, sociálnej súdržnosti a územnej súdržnosti. 


Zákon definuje pojem územného plánovania ako súbor činností, ktorých cieľom je určovať a regulovať priestorové usporiadanie územia. Ide o činnosti, ktoré komplexne posudzujú funkčné využívanie územia a ktoré zabezpečujú udržateľný územný rozvoj. S trvalo udržateľným rozvojom súvisí práve