dnes je 30.5.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 32 Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 32 Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Oddiel 8

Územné konanie

§ 32

Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území

(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je

a) rozhodnutie o umiestnení stavby,

b) rozhodnutie o využití územia,

c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.

(2) Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,(1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné