dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovania

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovania

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 16

(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania.

(2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady.

(3) Ústredným orgánom územného plánovania je úrad.

(4) Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány vojenských obvodov, je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany”).§ 16:

Cieľom verejnej správy na úseku územného plánovania je v prvom rade analyzovať územie z komplexného hľadiska a navrhovať nielen jeho priestorové usporiadanie, ale zároveň aj to, ako sa bude ďalej funkčne využívať. Táto činnosť sa realizuje prostredníctvom orgánov územného plánovania. Aké sú orgány