dnes je 5.3.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniach

3.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniach

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 140c

Osobitné ustanovenia k územnému konaniu,

stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu

a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniach

(1) Ak sa pre začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania vyžaduje ako jeden z podkladov pre jeho začatie rozhodnutie podľa osobitného predpisu, (15b) je také rozhodnutie použiteľné ako podklad v každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého využívania územia alebo tej istej stavby, ak v niektorom návrhu na začatie tohto konania nedôjde k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom