dnes je 18.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 128 - § 129a Sústava vybraných informácií pre výstavbu

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 128 - § 129a Sústava vybraných informácií pre výstavbu

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 128

Sústava vybraných informácií pre výstavbu

(1) Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, usporiadaných a vydávaných vybraných technických a iných informácií potrebných na rozhodovanie vo výstavbe (ďalej len “sústava informácií“).

(2) Sústava informácií sa zverejňuje v katalógu pre výstavbu, s výnimkou informácií o stave a podmienkach územia.Komentár k § 128

Možno konštatovať, že sústava vybraných informácií pre výstavbu, potrebných na rozhodovanie na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sa zatiaľ nezabezpečuje vyhovujúcim spôsobom.

§ 129

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri založení,