dnes je 18.4.2024

Input:

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plyny

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.5 Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plyny

Ing. Lukáš Židík

Horľavý plyn je plyn alebo zmes plynov (ďalej len „horľavý plyn”), ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky :

  • má pri teplote 50°C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný,

  • možno určiť jeho bod vznietenia alebo vytvára so vzduchom výbušnú zmes.

Horenie podporujúci plyn je plyn alebo zmes plynov (ďalej len „horenie podporujúci plyn”), ktorý spôsobuje väčšiu oxidáciu prostredia, v ktorom sa nachádza, než akú spôsobuje vzduch.

Zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi sa ustanovujú vo vyhláške č. 124/2000 Z. z.:

  • Skladovanie a ukladanie tlakových nádob na dopravu plynu, v ktorých je umiestnený horľavý plyn alebo horenie podporujúci plyn a 

  • manipuláciu