dnes je 19.7.2024

Input:

Biomasa

7.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.9.5 Biomasa

Kontroverzním druhem mezi alternativními zdroji energie je biomasa. Bio-masou se rozumí látky tvořené těly rostlin a živočichů. Protože se jedná o obnovitelné zdroje energie, lze je za určitých podmínek využít pro energetické účely. Základní podmínkou energetického využívání biomasy je smysluplnost, tzn., že v prvé řadě by mělo být využito místních zdrojů tzv. zbytkové biomasy (odpadu) vznikajícího např. v lesním hospodářství, trávy při údržbě veřejné zeleně, sportovišť i soukromých pozemků, v dřevozpracujícím, papírenském a potravinářském průmyslu, v zemědělské výrobě a komunální odpad a až potom zahájit pěstování bylin a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely např. olejnaté plodiny (řepka olejná, slunečnice, podzemnice olejná aj.), škrobnaté a cukernaté plodiny (brambory, cukrová řepa, cukrová třtina aj.) a různé druhy trav, obilovin a rychle rostoucích dřevin (topol, vrba, akát aj.). Energii, obsaženou v biomase, lze