dnes je 1.10.2022

Urýchlenie konania o záznameGarancia

28.9.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci - regulační plán a územní studieGarancia

27.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poskytovanie listín z katastra nehnuteľnostíGarancia

22.9.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební úpravy a údržba stavby - rozdíly a režimy, kterým podléhajíGarancia

20.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Záhradný domček z pohľadu stavebného právaGarancia

16.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Legálna definícia pojmu stavebníkGarancia

14.9.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika susedských vzťahovGarancia

14.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy územních rozhodnutíGarancia

13.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nová stavebná legislatíva: Vyhradené činnosti vo výstavbeGarancia

12.9.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné postupy podľa stavebného zákonaGarancia

12.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Legálne vymedzenie prípravných prácGarancia

9.9.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavba na cudzom pozemkuGarancia

9.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stret verejného a súkromného záujmu v procese územného plánovaniaGarancia

7.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektoraGarancia

6.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Osobitosti vydania stavebného povoleniaGarancia

5.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaníZáznamGarancia

30.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:09

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Prehľad zmien v legislatíve BOZPGarancia

26.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riziká nočnej práce a práce na zmeny v roku 2022Garancia

26.8.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Opatrenia na zníženie dôsledkov nočnej a zmenovej práce v roku 2022Garancia

26.8.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP pri zmene konateľovGarancia

26.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Práva bezpečnostného technika pri podaní žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanieGarancia

26.8.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predĺženie pracovnej zmeny na pracovisku so zvýšenou prašnosťouGarancia

26.8.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Legislatívne požiadavky na zdravé a bezpečné vybavenie kancelárskych priestorovGarancia

26.8.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Priorita poradia zápisov v katastri nehnuteľnostíGarancia

26.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezortné periodiká v oblasti katastra nehnuteľnostíGarancia

24.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuGarancia

24.8.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrdenie správcu o nedoplatkochGarancia

22.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plomba na liste vlastníctvaGarancia

20.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy od 1.9.2022Garancia

18.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznamGarancia

18.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývaniaZáznamGarancia

16.8.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:47

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus