dnes je 30.5.2024

Input:

Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povolení

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.36 Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povolení

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích právních předpisů může územní rozhodnutí i stavební povolení obsahovat podmínky. V obou případech jsou podmínky obsaženy ve výroku předmětného rozhodnutí. Při stanovení těchto podmínek vychází stavební úřad především z požadavků stavebního zákona, a dále z požadavků dotčených orgánů, které reflektují úpravu zvláštních právních předpisů, příp. také z požadavků vlastníků a správců sítí veřejné infrastruktury.

Převážně se většinou jedná o podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, která jsou podle § 149 SŘ závazná pro výrokovou část rozhodnutí. Tímto způsobem je zaručeno, že dotčené orgány kontrolují ve vztahu k adresátovi příslušného rozhodnutí dodržení podmínek převzatých ze závazných stanovisek (§ 4