dnes je 19.7.2024

Input:

Zrušení podkladového rozhodnutí jako důvod povolení obnovy řízení

8.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.39 Zrušení podkladového rozhodnutí jako důvod povolení obnovy řízení

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

K žádostem o vydání rozhodnutí či jiných aktů dle stavebního zákona je běžně přikládáno poměrně velké množství nejrůznějších podkladů – projektovou dokumentací počínaje, přes různá stanoviska, závazná stanoviska či vyjádření dotčených orgánů, správců sítí apod., a případně také podkladová správní rozhodnutí.

Zatímco závazná stanoviska jsou ve většině případů přezkoumávána podle § 149 odst. 7 SŘ v rámci odvolacího řízení proti meritornímu rozhodnutí, a jejich případná změna či zrušení je v řízení o odvolání automaticky reflektována, u podkladových rozhodnutí tomu tak není. Ta mohou být napadena samostatně, a tedy i zrušena až v době, kdy už rozhodnutí, jehož byla podkladem, dávno nabylo právní moci, a dokonce byla na základě něj