dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v územnom konaní

14.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v územnom konaní

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA K DOKUMENTÁCII V ÚZEMNOM KONANÍ

.......................................................................................................................................................

(meno , priezvisko , bydlisko , názov firmy, adresa )

Obvodný úrad životného prostredia

.........................................................

V..............................dňa...................

Vec: Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k dokumentácii v územnom konaní podľa § 16 ods. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení