dnes je 2.10.2023

Input:

Vzor - Doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6 Vzor - Doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA MESIAC ..............................................

(uvedie sa mesiac/rok)

Stavba: ................................................
(uvedie sa názov)

Objekt: ................................................
(uvedie sa číslo a názov)

Zhotoviteľ: ................................................oprávnená osoba konať v mene zhotoviteľa (štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať za zhotoviteľa)
Objednávateľ: ................................................ oprávnená osoba konať v mene objednávateľa (štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať za objednávateľa)

v mene zhotoviteľa stavby: ........ meno ................priezvisko ..................................... podpis ........................( štatutárny orgán )., pečiatka dátum