dnes je 15.4.2024

Input:

Ultra vysokohodnotný beton 03: Složky UHPC

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.3 Ultra vysokohodnotný beton 03: Složky UHPC

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

UHPC se stejně jako běžné betony skládá z pojiva, plniva, vody, příměsí a přísad. Dosažení velmi vysokých pevností vychází ze základního předpokladu extrémního snížení vodního součinitele, vhodné volbě plniva a masivního použití superplastifikátorů.

Příklad dávkování jednotlivých složek

Pro základní představu rozdílů v dávkování jednotlivých složek pro UHPC a běžný beton uvádíme dvě reprezentativní betonové směsi. V levé části následujícího obrázku je směs pro výrobu UHPC o válcové pevnosti v tlaku 180 MPa, v pravé je základní složení směsi pro výrobu běžného betonu C25/30.

Obr. č. 1: Grafické porovnání složení UHPC a běžného betonu

Cement

Cement pro výrobu UHPC je shodný se standardně používanými cementy. Preferují se čisté portlandské cementy CEM I pevnostní třídy 52,5 s vysokou