dnes je 7.8.2022

Input:

Povinnosti podnikateľov z hľadiska civilnej ochrany

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:49

Kapitoly videa

Prednáška bola zameraná na vysvetlenie povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na úseku civilnej ochrany. V úvode bola objasnená základná terminológia potrebná na pochopenie problematiky. Následne boli vysvetľované jednotlivé povinnosti, ktoré im ukladá zákon na úseku civilnej ochrany. Prednáška bola doplnená informáciami o pláne ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Za prínosne je možné považovať typy pre podnikateľov na úseku CO, ktoré boli prezentované v závere prednášky.

 

Lektor

Ing. Jozef Kubás PhD.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa Ing. Jozef Kubás, PhD. venuje problematike civilnej ochrany, krízovému manažmentu vo verejnej správe a bezpečnosti v miestnych samosprávach a objektoch. Je autorom viacerých vedeckých a odborných publikácii, ktoré sú zaradené v renomovaných zborníkoch a časopisoch. Celkový počet výstupov v databáze Web of Science 23 (H-index 5, počet citácií 60) a v databáze Scopus 12 (H-index 5, počet citácií 50). Podieľal sa na riešení 17 projektov, ktoré sú prevažne zamerané na bezpečnosť, z toho ako zodpovedný riešiteľ sa podieľal na 5 projektoch. Poznatky svojej vedeckovýskumnej činnosti využil aj pri organizácii 5 medzinárodných vedeckých konferencií a jedného workshopu.