dnes je 19.7.2024

Input:

Pachová problematika zákona o ochraně ovzduší

14.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Pachová problematika zákona o ochraně ovzduší

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů v jeho § 2 písm. b) definuje znečišťující látku jako látku, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Znečišťující látky tedy v sobě zahrnují i látky, které obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regulaci znečištění a znečišťování ovzduší vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky tedy nejsou v zákoně o ochraně ovzduší upraveny nějak speciálně.

Zákon o ochraně ovzduší za znečišťování (emisi) považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší, přičemž také pracuje