dnes je 16.4.2024

Input:

Oznámení změny v užívání stavby

24.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.4 Oznámení změny v užívání stavby

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Stavba, která je předmětem oznámení

(název, místo stavby, účel stavby)