dnes je 13.7.2024

Input:

Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákona

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákona

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

S účinností od 24. 1. 2023 došlo k podstatným úpravám zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu uváděn jako „stavební zákon”) ve vztahu k výrobnám energie z obnovitelných zdrojů. Problematiku obnovitelných zdrojů energie pak můžeme rozdělit do dvou rovin, a to ve vazbě na územní plánování a samotné umisťování a povolování staveb.

Pokud se budeme bavit o územním plánování, tak nově je úkolem při zpracování jakékoliv územně plánovací dokumentace, zejména však územního plánu nebo jeho změny, vyhodnocovat potřebu vymezení plochy pro výrobu, a to včetně ploch pro výrobu z obnovitelných zdrojů. Tento požadavek se bude týkat zastavěného a zastavitelného území.