dnes je 14.6.2024

Input:

Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu

10.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.41 Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Jedním ze základních principů dobré veřejné správy je i princip svobodného přístupu k informacím, který je akcentován zejména u informací o životním prostředí.

Kromě obecného práva veřejnosti seznámit se s informacemi na úseku územního plánování a stavebního řádu vyplývajícího ze skutečnosti, že některá řízení nebo jednotlivé úkony v rámci těchto řízení jsou dle stavebního zákona veřejná (např. řízení o územně plánovací dokumentaci, jejichž součástí je veřejné projednání), existují předpisy, které obecně upravují poskytování informací státními orgány, orgány územně samosprávných celků a jimi zřízenými právnickými osobami, právnickými a fyzickými osobami, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, a