dnes je 16.4.2024

Input:

Nepresné uvedenie účastníkov stavebného konania a následky s tým spojené

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.2 Nepresné uvedenie účastníkov stavebného konania a následky s tým spojené

JUDr. Martina Jenčová

Účastníkmi stavebného konania sú nielen stavebník a vlastníci susediacich pozemkov. Tento okruh je oveľa širší, nakoľko sem patria aj stavebný dozor (príp., kvalifikovaná osoba), projektant (pokiaľ ide o projekt) a tzv. ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Okruh účastníkov uvádza stavebník vo svojej žiadosti, ktorú adresuje stavebnému úradu. Z hľadiska jeho neznalosti sa môže stať, že presný okruh účastníkov neuvedie.


Stavebník sa rozhodne stavať na parcele, kde z každej strany má „susede”, teda sú tu umiestnené dva pozemky, jeden z pravej a jeden z ľavej strany. Stavebník ako účastníkov konania uvedie vlastníkov týchto pozemkov. Pred pozemkom sa nachádza príjazdová cesta, ku ktorej majú spoluvlastnícky podiel všetci,