dnes je 24.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 3 Agentúra

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 3 Agentúra

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Agentúra je právnická osoba, ktorá najmä

a) vytvára podmienky a nástroje pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania,

b) vypracováva a predkladá vláde návrh kritérií výberu investičných partnerov,

c) hodnotí splnenie kritérií na nadobudnutie postavenia investičných partnerov,

d) predkladá vláde návrh na výber investičných partnerov,

e) posudzuje a predkladá vláde návrhy na uzatvorenie, zmenu a ukončenie investičných zmlúv agentúrou,

f) uzatvára, mení a ukončuje investičné zmluvy s predchádzajúcim súhlasom vlády,

g) priebežne hodnotí plnenie investičných zmlúv investičnými partnermi,

h) určuje pravidlá schvaľovania projektu nájomného bývania,

i) schvaľuje projekt nájomného bývania vrátane spôsobu jeho financovania,

j) priebežne