dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 53 Výkon štátneho stavebného dohľadu

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.54 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 53 Výkon štátneho stavebného dohľadu

Mgr. Ivan Poruban

§ 53

Výkon štátneho stavebného dohľadu


(1) Štátnym stavebným dohľadom sa zabezpečuje ochrana verejného záujmu vo výstavbe pri uskutočňovaní stavebných prác, pri prevádzke stavby a pri odstraňovaní stavby.

(2) Štátny stavebný dohľad sa vykonáva v súčinnosti s dotknutými orgánmi, dotknutými právnickými osobami a ak je to nevyhnutné, v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru.

(3) Štátny stavebný dohľad na stavbách a na staveniskách vykonávajú stavební inšpektori. Oprávnenie stavebného inšpektora na výkon štátneho stavebného dohľadu na stavbe a na stavenisku sa preukazuje preukazom vydaným úradom.

(4) Ak stavebný inšpektor plní úlohu štátneho stavebného dohľadu, je oprávnený vstupovať na pozemok, na stavbu a na stavenisko a uskutočniť miestnu