dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 40 Projekt stavby

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 40 Projekt stavby

JUDr. Ivan Syrový, PhD.; Mgr. Ivan Poruban

§ 40

Projekt stavby


(1) Podkladom na vypracovanie projektu stavby projektantom je schválený stavebný zámer a rozhodnutie o povolení stavby. Podkladom na vypracovanie projektu stavby je aj rozhodnutie z konania o podnete vydané podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ak bolo vydané..

(2) Návrh projektu stavby vypracuje projektant na základe schváleného stavebného zámeru a v súlade s rozhodnutím o povolení stavby. Vypracovaný projekt stavby je projektant povinný elektronicky zaznamenať v informačnom systéme na účely posúdenia pripomienok uplatnených

a) dotknutým orgánom podľa druhu a rozsahu navrhovaných stavebných prác a rozsahu pôsobnosti dotknutého orgánu, ak si vyhradil prerokovanie projektu stavby v záväznom