dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 2 Stavba, budova, susedný pozemok a susedná stavba

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 2 Stavba, budova, susedný pozemok a susedná stavba

Mgr. Ivan Poruban

§ 2

Stavba, budova, susedný pozemok a susedná stavba


(1) Stavba je stavebné dielo zhotovené stavebnými prácami, s vymedzenou účelovou funkciou, ktoré je umiestnené na pozemku, trvalej konštrukcii alebo inej stavbe, ktorá je samostatne užívania schopná, bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu. Stavbu môže tvoriť viac stavebných objektov. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky.

(2) Dočasná stavba je stavba, ktorej čas trvania je obmedzený jej účelom alebo dobou trvania.

(3) Drobná stavba je stavba, konštrukcia a