dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 9 Pôsobnosť úradu

4.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 9 Pôsobnosť úradu

JUDr. Milan Sklenár, PhD

§ 9

Pôsobnosť úradu


(1) Úrad na úseku územného plánovania

a) obstaráva, prerokúva a predkladá vláde na schválenie zadanie a návrh Koncepcie územného rozvoja Slovenska a návrh zmien a doplnkov Koncepcie územného rozvoja Slovenska a raz za štyri roky vypracúva správu o stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

b) obstaráva územnoplánovacie podklady pre obstaranie a spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

c) sleduje aktuálnosť Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

d) ako dotknutý orgán štátnej správy sa vyjadruje k návrhu zadania a k návrhu záväznej časti Koncepcie územného rozvoja regiónu, k návrhu záväznej časti územného plánu mikroregiónu, ak bol spracovaný, a návrhu záväznej časti územného plánu obce vrátane ich zmien a doplnkov,

e) pri