dnes je 15.8.2020

Input:

278/2019 Z.z., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020

278/2019 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. septembra 2019
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.